BÁO GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Gói Basic

  1.199.000 đ

  Giấy phép kinh doanh

  Mã số thuế

  Con dấu tròn

  Giấy xác nhận mẫu dấu

  Bố cáo thành lập

  Điều lệ công ty

  .......

  .......

  .......

  .......

  .......

  .......

  Xem

 • Gói Business

  1.999.000 đ

  Giấy phép kinh doanh

  Mã số thuế

  Con dấu tròn

  Giấy xác nhận mẫu dấu

  Bố cáo thành lập

  Khai thuế ban đầu

  Mở tài khoản ngân hàng

  Thông báo tài khoản ngân hàng

  .......

  .......

  .......

  .......

  Xem

 • Gói Business Pro

  4.999.000 đ

  Giấy phép kinh doanh

  Mã số thuế

  Con dấu tròn

  Giấy xác nhận mẫu dấu

  Bố cáo thành lập

  Khai thuế ban đầu

  Mở tài khoản ngân hàng

  Thông báo tài khoản ngân hàng 

  Thủ tục thông báo phát hành HDDT 

  200 số HDDT

  .......

  .......

  Xem

 • Gói VIP

  9.999.000 đ

  Giấy phép kinh doanh

  Mã số thuế

  Con dấu tròn

  Giấy xác nhận mẫu dấu

  Bố cáo thành lập

  Khai thuế ban đầu

  Hỗ trợ mở tài khoản NH

  Thông báo tài khoản ngân hàng

  Hỗ trợ khai thuế môn  bài

  Thủ tục thông báo phát hành HDDT 

  200 số HDDT

  Đặt bảng tên tại quận Tân Phú

  Xem

Hỗ trợ trực tuyến

TOP