Công ty cổ phần

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ NĂM 2021

(Căn cứ Điều 111, Luật Doanh nghiệp 2020)

Dựa trên mong muốn thành lập Công ty với một quy mô lớn, huy động vốn linh hoạt từ mọi tổ chức, cá nhân có điều kiện và nhu cầu, dể dàng tham gia giao dịch chứng khoán trên thị trường mở, Công ty cổ phần sẽ là một sự lựa chọn tối ưu và vượt trội cho các khách hàng đang tìm kiếm một loại hình doanh nghiệp lớn, vững mạnh hiện nay. Tuy nhiên, việc vận hành Công ty Cổ phần tương đối phức tạp, đòi hỏi các cổ đông sáng lập cần có kinh nghiệm chuyên môn và thông thạo các quy định nội bộ phức tạp của công ty, do đó khách hàng cần tìm hiểu kỹ, xem xét và tính toán xem có nên thành lập Công ty cổ phần vào thời điểm hiện tại hay không vì thực tế, chỉ nên thành lập Công ty cổ phần khi các cổ đông sáng lập có ý định tham gia thị trường chứng khoán.

Sự khác biệt rõ nét nhất có thể thấy được giữa Công ty TNHH và Công ty cổ phần là Công ty Cổ phần có thể phát hành cổ phần và các loại chứng khoán khác còn Công ty TNHH thì không. Đặc biệt, Công ty Cổ phần không giới hạn số lượng thành viên (hay còn gọi là cổ đông của Công ty) nhưng phải đáp ứng tối thiểu là có ít nhất 03 cổ đông sáng lập tham gia thành lập Công ty. Cổ đông của Công ty sẽ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp.

Tương tự như các bước để chuẩn bị thành lập Công ty TNHH, Chồi Xanh trình bày cho Quý khách về việc thực hiện thành lập Công ty Cổ phần như sau:

Chuẩn bị thông tin

Để thành lập Công ty Cổ phần, các cổ đông sáng lập Công ty cần thống nhất trước với nhau về những thông tin của Công ty dự kiến thành lập như:

Thông tin

Lưu Ý

Tên Công ty

Tên Công ty không được trùng/ tương tự/ gây nhầm lẫn với các Công ty đã được thành lập trước đó

Địa chỉ Công ty

Địa chỉ Công ty phải có chức năng làm văn phòng, không được sử dụng địa chỉ tại chung cư

Ngành nghề kinh doanh

Kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm

Vốn điều lệ

Đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi cổ đông, các cổ đông cam kết góp và ghi nhận trong Điều lệ Công ty, được hưởng cổ tức tương ứng tỉ lệ phần trăm số vốn đã góp, các cổ đông Công ty không cần phải chứng minh vốn điều lệ Công ty. Bên cạnh đó, các cổ đông Công ty được tự do chuyển nhượng

cổ phần cho các cổ đông còn lại của Công ty hoặc người khác (theo điểm d khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 và phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông).

Người đại diện theo pháp luật

Cũng giống như Công ty TNHH, Công ty Cổ phần có thể bầu một cổ đông là người đại diện theo pháp luật của Công ty, hoặc cũng có thể thuê/ nhờ người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty mình. Công ty cũng có thể có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật Công ty, được quy định cụ thể số lượng, chức danh và quyền, nghĩa vụ của từng người trong điều lệ. Nếu quyền, nghĩa vụ của từng người chưa được quy định rõ trong Điều lệ thì mỗi người đại diện theo pháp luật đều có đủ thẩm quyền đại diện cho Công ty trước bên thứ ba

Phương pháp tính thuế GTGT, phương thức đăng ký sử dụng hóa đơn, phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Mặc dù đây là những vấn đề kế toán liên quan đến việc vận hành Công ty sau khi thành lập, Đại hội đồng cổ đông nên tìm hiểu trước để điền vào giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp và bổ trợ cho việc hoạt động Công ty sau này.

Công ty cổ phần

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ NĂM 2021

(Căn cứ Điều 111, Luật Doanh nghiệp 2020)

Dựa trên mong muốn thành lập Công ty với một quy mô lớn, huy động vốn linh hoạt từ mọi tổ chức, cá nhân có điều kiện và nhu cầu, dể dàng tham gia giao dịch chứng khoán trên thị trường mở, Công ty cổ phần sẽ là một sự lựa chọn tối ưu và vượt trội cho các khách hàng đang tìm kiếm một loại hình doanh nghiệp lớn, vững mạnh hiện nay. Tuy nhiên, việc vận hành Công ty Cổ phần tương đối phức tạp, đòi hỏi các cổ đông sáng lập cần có kinh nghiệm chuyên môn và thông thạo các quy định nội bộ phức tạp của công ty, do đó khách hàng cần tìm hiểu kỹ, xem xét và tính toán xem có nên thành lập Công ty cổ phần vào thời điểm hiện tại hay không vì thực tế, chỉ nên thành lập Công ty cổ phần khi các cổ đông sáng lập có ý định tham gia thị trường chứng khoán.

Sự khác biệt rõ nét nhất có thể thấy được giữa Công ty TNHH và Công ty cổ phần là Công ty Cổ phần có thể phát hành cổ phần và các loại chứng khoán khác còn Công ty TNHH thì không. Đặc biệt, Công ty Cổ phần không giới hạn số lượng thành viên (hay còn gọi là cổ đông của Công ty) nhưng phải đáp ứng tối thiểu là có ít nhất 03 cổ đông sáng lập tham gia thành lập Công ty. Cổ đông của Công ty sẽ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp.

Tương tự như các bước để chuẩn bị thành lập Công ty TNHH, Chồi Xanh trình bày cho Quý khách về việc thực hiện thành lập Công ty Cổ phần như sau:

Chuẩn bị thông tin

Để thành lập Công ty Cổ phần, các cổ đông sáng lập Công ty cần thống nhất trước với nhau về những thông tin của Công ty dự kiến thành lập như:

Thông tin

Lưu Ý

Tên Công ty

Tên Công ty không được trùng/ tương tự/ gây nhầm lẫn với các Công ty đã được thành lập trước đó

Địa chỉ Công ty

Địa chỉ Công ty phải có chức năng làm văn phòng, không được sử dụng địa chỉ tại chung cư

Ngành nghề kinh doanh

Kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm

Vốn điều lệ

Đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi cổ đông, các cổ đông cam kết góp và ghi nhận trong Điều lệ Công ty, được hưởng cổ tức tương ứng tỉ lệ phần trăm số vốn đã góp, các cổ đông Công ty không cần phải chứng minh vốn điều lệ Công ty. Bên cạnh đó, các cổ đông Công ty được tự do chuyển nhượng

cổ phần cho các cổ đông còn lại của Công ty hoặc người khác (theo điểm d khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 và phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông).

Người đại diện theo pháp luật

Cũng giống như Công ty TNHH, Công ty Cổ phần có thể bầu một cổ đông là người đại diện theo pháp luật của Công ty, hoặc cũng có thể thuê/ nhờ người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty mình. Công ty cũng có thể có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật Công ty, được quy định cụ thể số lượng, chức danh và quyền, nghĩa vụ của từng người trong điều lệ. Nếu quyền, nghĩa vụ của từng người chưa được quy định rõ trong Điều lệ thì mỗi người đại diện theo pháp luật đều có đủ thẩm quyền đại diện cho Công ty trước bên thứ ba

Phương pháp tính thuế GTGT, phương thức đăng ký sử dụng hóa đơn, phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Mặc dù đây là những vấn đề kế toán liên quan đến việc vận hành Công ty sau khi thành lập, Đại hội đồng cổ đông nên tìm hiểu trước để điền vào giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp và bổ trợ cho việc hoạt động Công ty sau này.

Hỗ trợ trực tuyến

TOP