Hộ kinh doanh cá thể

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH TỪ NĂM 2021

Mặc dù không phải là một tổ chức và có tư cách pháp nhân, hộ kinh doanh vẫn là một lựa chọn được ưa chuộng của rất nhiều người bởi sự tiện dụng và đơn giản của nó. Hộ kinh doanh được thành lập do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

CHUẨN BỊ THÔNG TIN

Để thành lập Hộ kinh doanh cần lên ý tưởng những thông tin liên quan đến Hộ kinh doanh của mình, như:

Thông tin

Lưu ý

Tên Hộ kinh doanh

Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện và tên riêng của hộ kinh doanh không vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

Địa chỉ Hộ kinh doanh

Địa chỉ Hộ kinh doanh phải là địa điểm được phép kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh

Kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm

Vốn điều lệ

Đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với quy mô kinh doanh của Hộ kinh doanh.


Hộ kinh doanh cá thể

THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH TỪ NĂM 2021

Mặc dù không phải là một tổ chức và có tư cách pháp nhân, hộ kinh doanh vẫn là một lựa chọn được ưa chuộng của rất nhiều người bởi sự tiện dụng và đơn giản của nó. Hộ kinh doanh được thành lập do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

CHUẨN BỊ THÔNG TIN

Để thành lập Hộ kinh doanh cần lên ý tưởng những thông tin liên quan đến Hộ kinh doanh của mình, như:

Thông tin

Lưu ý

Tên Hộ kinh doanh

Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện và tên riêng của hộ kinh doanh không vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

Địa chỉ Hộ kinh doanh

Địa chỉ Hộ kinh doanh phải là địa điểm được phép kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh

Kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm

Vốn điều lệ

Đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với quy mô kinh doanh của Hộ kinh doanh.

Hỗ trợ trực tuyến

TOP