Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại việt nam

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Cảm ơn Quý khách đã liên hệ với chúng tôi, lời đầu tiên CHỒI XANH xin gởi đến Quý khách lời chào trân trọng nhất.Thank you for contacting CHOI XANH, We would like to send My dear Customer warmest greetings.

Chúng tôi được biết Quý khách đang có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tiến hành nghiên cứu sơ bộ hồ sơ và thông tin Doanh nghiệp cung cấp, Công ty Chồi Xanh xin gửi tới Quý khách bản đề xuất thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài với nội dung như sau /We would like to know that you are in need of advice and support implementation of set up FDI Company in HCMC. After conducting preliminary research profile and provides business information, We would like to send the proposed implementation procedures with the following contents:

QUY TRÌNH THỰC HIỆN / The procedures:

Quý khách phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư và phải được UBND Tp. HCM chấp thuận. Như vậy, CHỒI XANH sẽ tư vấn, hướng dẫn Quý khách thực hiện theo quy trình như sau:

You must make procedures of Set up FDI Company and Making Investment Certificate and must be approved by HCMC People's Committee. Then, CHOI XANH will advise and guide you to comply with the following procedures:

Bước 1: Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết / Step 1: Prepare the necessary documents

Nội dung: CHỒI XANH sẽ gửi cho Quý khách các danh mục hồ sơ mà Quý khách cần phải cung cấp (theo danh mục dưới đây). Trong quá trình cung cấp, nếu Quý khách có bất kỳ các thắc mắc nào, Quý khách vui lòng liên hệ qua email, điện thoại để chúng tôi trực tiếp hướng dẫn. / CHOI XANH will send you the list of documents that you need to provide (according to the list below). In the process of providing, if you have any questions, please contact us via email and phone in order that we can consult directly for these proceduces.

Bước 2: Thiết lập các hồ sơ liên quan / Step 2: Set the relevant documents.

Nội dung: Sau khi nhận được các tài liệu mà Quý khách cung cấp, CHỒI XANH sẽ trực tiếp hoàn thành các hồ sơ cần thiết theo quy định / After receiving the documents that you provided, CHOI XANH will complete directly the necessary documents.

Bước 3: Tiến hành gửi lại hồ sơ để Quý khách kiểm tra và ký tên trên tất cả các hồ sơ / Step 3: Proceed to send all documents in order that you can check and sign carefully on them.

Bước 4: Thay mặt Quý khách nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ đến khi được Cấp giấy chứng nhận đầu tư / Step 4: On behalf of customers submission and settlement documents until you are granted investment certificates.


HỒ SƠ YÊU CẦU / Documents required:

Quý khách vui lòng chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu sau / Please prepare Documents as follows:

1. Hồ sơ chứng minh tư cách nhà đầu tư / Documents to Prove Lawful Source of Investor

1.1. Đối với nhà đầu tư là công ty nước ngoài / For Company Investor

→ Bản sao Giấy phép công ty (hợp thức hóa lãnh sự).

Copy of the company's license (or any equivalent document) (These documents must be consular legalized)

→ Báo cáo tài chính (hợp thức hóa lãnh sự).

Financial Statement (Audited) (These documents must be consular legalized)

→ Bản xác nhận tài khoản ngân hàng của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ (hợp thức hóa lãnh sự)

Audited Company Accounts (These documents must be consular legalized)

→ Điều lệ công ty (hợp thức hóa lãnh sự).

Charter of company / Memorandum of Association of Company (These documents must be consular legalized)

→ Bản sao hộ chiếu của người đại diện.

Authenticated Copy of the representative's passport.

LƯU Ý / Notes: Các giấy tờ được cấp từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật theo quy định của pháp luật / These documents from oversea must be consular legalized and translate into Vietnam.

1.2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài / If the investor is an individual:

→ Bản sao hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài.

Authenticated Copy of the investor passport.

→ Bản xác nhận tài khoản ngân hàng của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ (hợp thức hóa lãnh sự)

Audited Company Accounts (These documents must be consular legalized )

LƯU Ý / Notes: Các giấy tờ được cấp từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật theo quy định của pháp luật / These documents from oversea must be consular legalized and translate into Vietnam.

2. Hồ sơ chứng minh năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư / Documents to Prove Experienced and Capacity of Investor

Quý khách vui lòng cung cấp các hồ sơ liên quan đến năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư đối với lĩnh vực mà nhà đầu tư dự định đăng ký. Về hồ sơ này, tùy vào mỗi nhà đầu tư mà chúng có một số hồ sơ khác nhau, do đó, Quý khách xem xét và gửi cho Công ty chúng tôi xem và đánh giá trước khi sử dụng / Capacity Profile experiences of investors (purpose: to demonstrate the capability of the investor when performing these operations, these materials do not have the general form should additional investor advicecompany's combined with other materials you find necessary We reference).

Quý khách có thể gửi một số hợp đồng thương mại giữa quý khách và khách hàng của Quý khách và một số giấy tờ cần thiết khác để chứng mình quý khách có đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực này / Please send some import-export contracts between your company and your customer. and every necessary document. In your application to set up a company, We want to let the Vietnam goverment know that your company have experience trading. So, your plan will be easily accepted.

LƯU Ý / Notes: Các giấy tờ được cấp từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật theo quy định của pháp luật / These documents from oversea must be consular legalized and translate into Vietnam.

3. Hồ sơ chứng minh địa điểm đặt văn phòng công ty và dự án / Documents to Prove the main office and place of implementing the projects

Quý khách vui lòng cung cấp Văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp trụ sở doanh nghiệp (hợp đồng thuê nhà/văn phòng có công chứng hoặc thuê nhà/văn phòng của tổ chức có chức năng cho thuê nhà/văn phòng hợp pháp). /Legal documents concerning housing and land of the main office and place of implementing the projects.


THỜI GIAN THỰC HIỆN / Time for approval:

Thời gian: 30 ngày làm việc theo quy định của pháp luật kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ / 30 working days since the date of submission


PHÍ DỊCH VỤ / Service charge:

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
Áp dụng đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Please contact to Hotline 0905409299 to more information

Hỗ trợ trực tuyến

TOP