Doanh nghiệp tư nhân

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TỪ NĂM 2021

(Căn cứ Điều 188, Luật Doanh nghiệp 2020)

Đôi lúc Quý khách hàng cũng sẽ nghe đến cụm từ “Doanh nghiệp tư nhân” mặc dù Quý khách có thể rất hiếm hoi để thấy được một cá nhân nào đăng ký thành lập loại hình doanh nghiệp này. Trên thực tế thì đúng vậy, có rất ít Doanh nghiệp tư nhân được thành lập vì nhiều khách hàng sẽ ưa chuộng sự phổ biến của các loại hình như Công ty TNHH và Hộ kinh doanh hơn Doanh nghiệp tư nhân. Vậy Quý khách hàng hãy cùng Chồi Xanh tìm hiểu về các đặc điểm và cách thành lập loại hình doanh nghiệp này.

Doanh nghiệp tư nhân được thành lập bởi 01 cá nhân và tự chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình. Có thể tưởng tượng, Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp nằm giữa Hộ kinh doanh và Công ty TNHH một thành viên vì Doanh nghiệp tư nhân mang một số đặc điểm của Hộ kinh doanh cũng như mang một số đặc điểm khác của Công ty TNHH một thành viên:

ĐẶC ĐIỂM

HỘ KINH DOANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Là doanh nghiệp và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Không phải là doanh nghiệp

Là doanh nghiệp và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Là doanh nghiệp và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Tư cách pháp nhân

Không có tư cách pháp nhân

Không có tư cách pháp nhân

Có có tư cách pháp nhân

Chịu trách nhiệm về vốn

Chịu trách nhiệm vô hạn

Chịu trách nhiệm vô hạn

Chịu trách nhiệm hữu hạn

Được thành lập địa điểm kinh doanh

Không được thành lập

Được thành lập

Được thành lập

Thuê Giám đốc quản lý

Không có chức danh Giám đốc trong Hộ kinh doanh

Có thể thuê Giám đốc

Có thể thuê Giám đốc

Có tên 10 lao động

Không thể trên 10 lao động

Có thể trên 10 lao động

Có thể trên 10 lao động

Khấu trừ thuế

Không thể vì sử dụng cách tính là thuế khoán

Được khấu trừ thuế

Được khấu trừ thuế

Xuất hóa đơn

Không thế xuất hóa đơn

Có thể xuất hóa đơn

Có thể xuất hóa đơn

Doanh nghiệp tư nhân

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TỪ NĂM 2021

(Căn cứ Điều 188, Luật Doanh nghiệp 2020)

Đôi lúc Quý khách hàng cũng sẽ nghe đến cụm từ “Doanh nghiệp tư nhân” mặc dù Quý khách có thể rất hiếm hoi để thấy được một cá nhân nào đăng ký thành lập loại hình doanh nghiệp này. Trên thực tế thì đúng vậy, có rất ít Doanh nghiệp tư nhân được thành lập vì nhiều khách hàng sẽ ưa chuộng sự phổ biến của các loại hình như Công ty TNHH và Hộ kinh doanh hơn Doanh nghiệp tư nhân. Vậy Quý khách hàng hãy cùng Chồi Xanh tìm hiểu về các đặc điểm và cách thành lập loại hình doanh nghiệp này.

Doanh nghiệp tư nhân được thành lập bởi 01 cá nhân và tự chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình. Có thể tưởng tượng, Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp nằm giữa Hộ kinh doanh và Công ty TNHH một thành viên vì Doanh nghiệp tư nhân mang một số đặc điểm của Hộ kinh doanh cũng như mang một số đặc điểm khác của Công ty TNHH một thành viên:

ĐẶC ĐIỂM

HỘ KINH DOANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Là doanh nghiệp và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Không phải là doanh nghiệp

Là doanh nghiệp và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Là doanh nghiệp và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Tư cách pháp nhân

Không có tư cách pháp nhân

Không có tư cách pháp nhân

Có có tư cách pháp nhân

Chịu trách nhiệm về vốn

Chịu trách nhiệm vô hạn

Chịu trách nhiệm vô hạn

Chịu trách nhiệm hữu hạn

Được thành lập địa điểm kinh doanh

Không được thành lập

Được thành lập

Được thành lập

Thuê Giám đốc quản lý

Không có chức danh Giám đốc trong Hộ kinh doanh

Có thể thuê Giám đốc

Có thể thuê Giám đốc

Có tên 10 lao động

Không thể trên 10 lao động

Có thể trên 10 lao động

Có thể trên 10 lao động

Khấu trừ thuế

Không thể vì sử dụng cách tính là thuế khoán

Được khấu trừ thuế

Được khấu trừ thuế

Xuất hóa đơn

Không thế xuất hóa đơn

Có thể xuất hóa đơn

Có thể xuất hóa đơn

Hỗ trợ trực tuyến

TOP