Công ty TNHH 2 thành viên

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên đơn giản, chi tiết. Tìm hiểu các bước thành lập công ty TNHH 2 thành viên giúp chủ doanh nghiệp khi mới bước đầu khởi nghiệp thành lập công ty với 2 thành viên trở lên. Tất cả sẽ được Chồi Xanh Media chia sẻ ở bài viết này.

Cơ sở pháp lý

Hiện nay, các doanh nghiệp lựa chọn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên ngày một gia tăng. Để công việc kinh doanh nhanh chóng đi vào hoạt động thì người thành lập doanh nghiệp cần có sự hiểu biết về những quy định đối với doanh nghiệp. Cơ sở pháp lý khi thành lập Công ty TNHH 2 thành viên dựa vào:

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký thành lập công ty;
 • Nghị định 108/2018/NĐ-CP của sửa đổi, bổ sung của Chính phủ;
 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thành lập doanh nghiệp;
 • Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;
 • Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về biểu phí, lệ phí đăng ký kinh doanh;

Ưu – Nhược điểm công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có nhiều thuận lợi, tuy nhiên cũng đi kèm với những hạn chế. Cụ thể như sau:

Ưu điểm

 • Hạn chế những rủi ro về vật chất cho người tham gia góp vốn. Các thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi góp vốn mà mình bỏ ra.
 • Việc quản lý và điều hành công ty trở nên đơn giản hơn rất nhiều bởi cơ cấu tổ chức khá chặt chẽ.
 • Dễ dàng kiểm soát tiền góp vốn và sự thay đổi của các thành viên trong công ty.
 • Hạn chế tối đa được sự tham gia của người lạ.

Nhược điểm

 • Khó khăn trong việc lấy niềm tin và tạo dựng sự uy tín cho đối tác, khách hàng bởi mỗi thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi góp vốn.
 • Bị hạn chế trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh có quy mô lớn do không được phát hành cổ phiếu.
 • Công ty TNHH 2 thành viên bị trói buộc chặt chẽ từ pháp luật hơn so với các công ty hợp danh.
 • Số lượng thành viên trong công ty bị giới hạn không quá 50 người.

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

 • Số lượng thành viên công ty: Luật doanh nghiệp 2020 quy định về số lượng thành viên khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên tối thiểu là 02 và tối đa là 50 thành viên. Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức có quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài đều được.
 • Một Công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ bao gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Trong trường hợp doanh nghiệp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Các quyền và nghĩa vụ đều sẽ được quy định trong Điều lệ công ty.
 • Bắt buộc phải có 2 thành viên trở lên tham gia góp vốn.
 • Tên công ty bao gồm 2 thành tố là: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng. Tên không được gây nhầm lẫn với các đơn vị khác, không vi phạm thuần phong mỹ tục và tập tính văn hóa. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì tên loại hình doanh nghiệp có thể ghi là “Công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “Công ty TNHH”.
 • Địa điểm công ty phải nằm trên lãnh thổ Việt nam và các thông tin cụ thể, rõ ràng về số nhà, đường, phường, quận, huyện. Ngoài ra còn cung cấp giấy tờ chứng minh được phép đặt trụ ở doanh nghiệp.
 • Ngành nghề kinh doanh thuộc các ngành kinh tế cấp 4 trong danh sách ngành nghề hợp pháp.
 • Vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên được quy định tại điều 47 Luật doanh nghiệp 2020. Theo đó, vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và được ghi trong Điều lệ công ty.
 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thành viên phải có nghĩa vụ đóng đủ và đúng loại tài sản đã cam kết. Đồng thời thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại (khoản 2 điều 47).

Nhìn chung, điều kiện thành lập của các loại hình công ty đều có điểm chung, chỉ khác nhau cụ thể ở số lượng chủ sở hữu/thành viên; và hồ sơ.

Hiểu rõ các khó khăn trong các thủ tục pháp lý trên, Chồi Xanh cung cấp dịch vụ thành lập công ty TPHCM nhằm nhanh chóng giải quyết khó khăn của doanh nghiệp. Mời tham khảo!


Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm những gì?

Các bước thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên được quy định tại Điều 21 Luật doanh nghiệp 2020. Về cơ bản hồ sơ bao gồm những thành tố sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên sử dụng mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Bản sao hợp lệ của các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức; (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020)
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.Công ty TNHH 2 thành viên

   Các bước thành lập công ty TNHH 2 thành viên

   Tương tự như khi thành lập công ty TNHH một thành viên, thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên sẽ được thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên (bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, Điều lệ công ty, danh sách thành viên, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
  • Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Có 3 cách để doanh nghiệp có thể tiến hành nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

  • Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư.
  • Người đứng ra đại diện công ty hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở công ty.

   Trường hợp mọi giấy tờ đều hợp lệ thì bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 3 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ do Phòng đăng ký kinh doanh cấp Sở xác nhận. Nếu có bất kỳ sai sót nào thì hồ sơ của bạn sẽ bị từ chối và thông báo sẽ gửi từ Phòng đăng ký kinh doanh đến người đại diện.

  • Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử
  • Quy định nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên được áp dụng tại Điều 36 Nghị định 108/2018/NĐ-CP đối với những doanh nghiệp đăng ký online.

   Hiện nay có nhiều doanh nghiệp chọn cách nộp hồ sơ online thông qua Cổng đăng ký kinh doanh.Người đứng ra nộp phải có tài khoản đăng ký kinh doanh theo quy định của Sở kế hoạch và Đầu tư .

   Hồ sơ sau khi được tiếp nhận sẽ có giấy biên nhận gửi về. Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét và gửi thông báo nếu thủ tục đầy đủ và chính xác. Khi đó, công ty sẽ nộp lại bản giấy đi kèm thông báo hợp lệ, giấy biên nhận gửi trực tiếp về Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở.

  • Cách 3: Nộp hồ sơ qua mạng điện tử có đi kèm chữ ký số
  • Người đại diện hợp pháp của công ty sẽ phải kê khai thông tin, ký số vào bộ hồ sơ đăng ký online và thanh toán khoản lệ phí qua mạng điện tử theo đúng quy tắc tại Cổng thông tin quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp.

  • Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty
  • Sau khi nộp, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy biên nhận về việc đã tiếp nhận thủ tục thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phê duyệt và ra thông báo nếu hồ sơ hợp lệ. Đại diện công ty sẽ nộp hồ sơ bằng bản giấy kèm giấy biên nhận và thông báo hợp lệ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở.

  • Bước 4: Khắc dấu cho công ty TNHH 2 thành viên
  • Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu và công bố mẫu dấu lên cổng thông tin quốc gia

  • Bước 5: Mua chữ ký số sau khi thành lập công ty TNHH
  • Sử dụng chữ ký số để kê khai thuế là điều kiện bắt buộc đối với doanh nghiệp sau khi đi vào hoạt động

  • Bước 6: Nộp thuế môn bài, đăng ký hóa đơn điện tử sau khi thành lập
  • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng ký phát hành hoá đơn điện tử, kê khai và nộp thuế môn bài


   Lệ phí phải nộp cho cơ quan nhà nước

   Khi nộp thủ tục đăng ký công ty TNHH 2 thành viên trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, lệ phí người đại diện phải nộp là 100.000 đồng. Trường hợp Công ty đặt trụ sở chính tại Hà Nội thì lệ phí này sẽ được miễn.

   Doanh nghiệp thực hiện đăng ký trực tuyến qua cổng điện tử sẽ được miễn lệ phí 100% theo Thông tư 130/2017/TT-BTC. Việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ nộp thêm 100.000 đồng


   Sau đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên cần làm gì?

   Sau khi đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên, người đại diện cũng như các thành viên cần tiến hành những điều sau:

  • Làm thủ tục khắc dấu doanh nghiệp. Theo Luật doanh nghiệp 2020 thì việc thông báo mẫu dấu đã được hủy bỏ.
  • Mở tài khoản ngân hàng và tiến hành thông báo thay đổi thông tin thuế tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Các thông tin thuế gồm tài khoản ngân hàng và thông tin kế toán của doanh nghiệp.
  • Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan có thẩm quyền, lấy xác nhận đã nộp thuế từ ngân hàng.
  • Nộp thuế môn bài trực tuyến bằng cách sử dụng chữ ký số điện tử.
  • Doanh nghiệp đến cơ quan thuế nộp hồ sơ khai thuế ban đầu, in và thông báo phát hành hóa đơn, xuất hóa đơn thuế VAT.
  • Báo cáo thuế, và làm sổ sách thuế theo tháng/quý/năm.

  • Các khó khăn khi doanh nghiệp tự thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

   Các cá nhân hay tổ chức muốn đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên gần như sẽ gặp phải những tình trạng khó khăn sau:

   – Không am hiểu về Luật thành lập doanh nghiệp sẽ khiến việc đăng ký phát sinh thêm nhiều chi phí trong quá trình làm thủ tục.

   – Việc khắc phục hồ sơ bị lỗi sẽ trở nên khó khăn nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước.

   Nắm bắt được tâm lý khách hàng, Chồi Xanh cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên nhằm hỗ trợ bạn giải quyết mọi vấn đề trên.Chồi Xanh Media sẽ tư vấn cho bạn

  • Công ty TNHH 2 thành viên

   Liên hệ ngay với Chồi Xanh Media để được các chuyên gia đầu ngành tháo gỡ khó khăn theo thông tin:

  • Website: http://thanhlapcongtytphcm.net/
  • Email: info@choixanh.net
  • Địa chỉ: 334 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. HCM

  • Câu hỏi thường gặp về thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

   Góp vốn bằng tài sản gì khi thành lập công ty TNHH hai thành viên?

   Doanh nghiệp có thể thực hiện góp vốn bằng:

   Theo Khoản 18, Điều 4, Luật doanh nghiệp 2020:. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

   Cũng tại Điều 34. Tài sản góp vốn được quy định như sau:

  • Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
  • Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật
  • Thời hạn góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trong bao lâu?

   Thời hạn góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên là 90 ngày, kể từ thời điểm doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Các công việc cần làm sau khi thành lập công ty TNHH hai thành viên là gì?

  • Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp bao gồm thuế môn bài, phương pháp tính thuế GTGT, hình thức sử dụng hóa đơn,…
  • Mua chữ ký số riêng để có thể tiến hành nộp thuế.
  • Treo bảng tên doanh nghiệp tại trụ sở chính.
  • Phí thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là bao nhiêu?

   Để thành lập công ty TNHH hai thành viên, bạn cần đóng 2 khoản phí:

  • Chi phí nộp Nhà nước: 750.000 VND
  • Chi phí dịch vụ tại Kế toán Chồi Xanh: Vui lòng liên hệ tổng đài để biết thêm thông tin chi tiết!
  • Những câu hỏi vừa rồi cũng đã kết thúc bài viết tại đây. Hy vọng bài viết ngắn trên đây của Chồi Xanh đã phần nào giúp bạn giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên. Nếu còn bất cứ điều gì băn khoăn về thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với Chồi Xanh – Dịch vụ tư vấn kế toán – thành lập công ty trọn gói cho doanh nghiệp theo thông tin dưới đây.

   Hotline tư vấn: 0905409299

  • Thông báo rộng rãi phát hành hóa đơn.
  • Tiến hành mở và thông báo tài khoản ngân hàng lên Sở KH & ĐT.

Hỗ trợ trực tuyến

TOP