Chi nhánh Cty cổ phần

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Thành lập chi nhánh là thành lập đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền . Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được lập nhiều chi nhánh khác nhau trên địa bàn cả nước. Chi nhánh hoạt động hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc với công ty mẹ.

1. Thành phần hồ sơ:

- Thông báo thành lập chi nhánh

- Quyết định lập chi nhánh của Hội đồng quản trị

- Biên bản họp của Hội đồng quản trị

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

- Mục lục hồ sơ

- Bìa hồ sơ

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

- Bản sao giấy phép kinh doanh công ty mẹ

Số lượng hồ sơ : 01 bộ

2. Thời hạn giải quyết : 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

3. Phí dịch vụ :

Xem Báo Giá Tại Đây : BÁO GIÁ

Hỗ trợ trực tuyến

TOP