Thành lập công ty cổ phần

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Thành lập công ty cổ phần là một loại hình công ty hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông (ít nhất là 3 cổ đông), do đó số vốn điều lệ công ty được chia thành nhiều phần và gọi là cổ phần công ty.

Với những ưu điểm của công ty cổ phần, nó được nhiều công ty có quy mô lớn và vừa lựa chọn để điều hành kinh doanh của họ. Tuy nhiên việc Thành lập công ty cổ phần không hề dễ dàng, nhất là những ai mới bắt đầu làm quen với kinh doanh. Vậy hãy để Chồi Xanh giúp bạn :

1. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

- Dự thảo điều lệ công ty

- Danh sách cổ đông sáng lập

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực của các cổ đông sáng lập

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

- Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề có yêu cầu chứng chỉ

- Mục lục hồ sơ

- Bìa hồ sơ

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

- Số lượng : 01 hồ sơ
2. Thời hạn giải quyết : 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ
3. Gói dịch vụ :

Xem báo giá tại đây: Báo Giá

4. Các dịch vụ khác ngoài gói dịch vụ:

- Đặt in hoá đơn

- Dịch vụ kế toán

- Đăng ký token khai thuế qua mạng

Hỗ trợ trực tuyến

TOP