Thay đổi chủ sở hữu do chuyển nhượng

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1TV là việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của chủ sở hữu cũ sang cho chủ sở hữu mới.

1. Thành phần hồ sơ :
- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chức thực các nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu mới
- Điều lệ sửa đổi của công ty
- Hợp đồng chuyển nhượng
- Bản gốc giấy phép kinh doanh
- Mục lục hồ sơ
- Bìa hồ sơ
- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
2. Thời hạn giải quyết : 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ
3. Phí dịch vụ :
Xem bao giá tại đây : Báo Giá

4. Thủ tục sau khi có GPKD:
Nộp thông báo lên cơ quan thuế trong vòng 05 ngày kể từ ngày thay đổi bất kỳ thông tin gì trên Giấy phép kinh doanh (bắt buộc) + tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho người chuyển nhượng vốn . Thông báo này doanh nghiệp tự làm.

Hỗ trợ trực tuyến

TOP