Văn phòng đại diện công ty cổ phần

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Như vậy Văn phòng đại diện không được trực tiếp kinh doanh, không được ký kết các hợp đồng kinh tế với dấu của Văn phòng đại diện, nhưng vẫn ký kết hợp đồng theo sự uỷ quyền của Doanh Nghiệp đã mở Văn phòng đại diện đó sẽ đóng dấu doanh nghiệp.

1. Thành phần hồ sơ:

- Thông báo lập văn phòng đại diện

- Quyết định lập văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị

- Biên bản họp của Hội đồng quản trị

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện

- Bản sao giấy phép kinh doanh công ty mẹ

- Mục lục hồ sơ

- Bìa hồ sơ

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ : 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

3. Gói dịch vụ :

- Gói 1: Giấy phép = 700.000 đ

- Gói 2: Giấy phép + con dấu = 1.100.000 đ

- Gói 3: Giấy phép + con dấu + bố cáo = 1.400.000 đ

Đã bao gồm: Lệ phí đóng nhà nước

Chưa bao gồm : Xuất hoá đơn VAT

4. Thủ tục sau khi có GPKD:

Nộp thông báo lên cơ quan thuế trong vòng 07 ngày kể từ ngày có Giấy phép. Thông báo này doanh nghiệp tự làm. Nếu khách hàng nhờ Chồi Xanh làm giùm thì phí dịch vụ như sau:

- Các quận nội thành (1,3,4,5,6,7,8,10,11,Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp) : 200.000 đ

- Các quận ngoại thành (2,9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Bình và các Huyện trừ Củ Chi) : 500.000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

TOP