Thay đổi ngành nghề kinh doanh

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Công ty có quyền thay đổi hoặc bổ sung các ngành nghề trong mã ngành kinh tế việt nam trừ những ngành cấm theo quy định của pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh chỉ nên đăng ký những ngành nghề mà mình dự kiến hoạt động. Tránh tình trạng đăng ký quá nhiều cuối năm dễ bị thanh tra bên thuế chú ý đến.

QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU MUỐN THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CẦN CHUẨN BỊ

1. Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
 • Bản gốc giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận (Đối với DN thành lập hoặc đã thay đổi GPKD từ 01/07/2015)
 • Mục lục hồ sơ
 • Bìa hồ sơ
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Số lượng hồ sơ : 01 bộ

2. Thời hạn giải quyết: 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

3. Phí dịch vụ bao gồm:

01. Những khoản phí phải nộp nhà nước

 • Lệ phí hồ sơ bổ sung ngành nghề và cấp giấy chứng nhận ngành nghề mới cho sở Kế Hoạch Đầu Tư: 200.000đ
 • Lệ phí công bố về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh ở cổng thông tin quốc gia: 300.000đ


02. Phí dịch vụ thêm ngành nghề kinh doanh của CHỒI XANH

 • Phí dịch vụ bổ sung ngành nghề trong giấy phép kinh doanh: 500.000đ

Tổng cộng: 1.000.000 đ

VỚI NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH. CHỒI XANH SẼ TRỢ GIÚP KHÁCH HÀNG THỰC HIỆN NHANH CHÓNG VÀ DỄ DÀNG TRONG VIỆC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TRÊN GIẤY PHÉP KINH DOANH

Hỗ trợ trực tuyến

TOP