Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 02 thành viên trở lên là một tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân, trong đó thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức số lượng thành viên ít nhất là 2 và nhiều nhất không vượt quá 50 người.
1. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty tnhh 2TV

- Điều lệ công ty

- Danh sách thành viên

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả các thành viên.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

(Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định);
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

(Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề);
- Mục lục hồ sơ
- Bìa hồ sơ
- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
2. Thời hạn giải quyết : 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ
3. Gói dịch vụ :

Xem báo giá tại đây: Báo Giá

4. Các dịch vụ đi kèm ngoài gói dịch vụ:
- Đặt in hoá đơn
- Dịch vụ kế toán
- Đăng ký mua thiết bị token để khai thuế qua mạng
- Đăng ký lao động và BHXH

Hỗ trợ trực tuyến

TOP