Thay đổi người đại diện pháp luật

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Doanh nghiệp luôn có một người đại diện theo pháp luậtđược ghi trên Giấy phép đăng ký kinh doanh với Chức danh (Giám đốc hoặc Tổng Giám Đốc hoặc Chủ tịch hội đồng quản trị), khi thay đổi người hay chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần thì Đại Hội đồng công ty phải họp, bàn , có Biên bản họp, có Nghị quyết cuộc họp (hay còn gọi Quyết định) về việc thay đổi này, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty phù hợp với sự thay đổi đó.

1. Thành phần hồ sơ:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

- Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế

- Bản gốc giấy phép kinh doanh

- Mục lục hồ sơ

- Bìa hồ sơ

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Thời hạn giải quyết : 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

3. Phí dịch vụ :

Xem bao giá tại đây : Báo Giá

4. Thủ tục sau khi lấy GPKD:

Nộp thông báo lên cơ quan thuế trong vòng 05 ngày kể từ ngày có Giấy phép.

Hỗ trợ trực tuyến

TOP