Địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh

1. Thành phần hồ sơ:

- Thông báo lập địa điểm kinh doanh

- Bản gốc giấy phép kinh doanh của công ty mẹ

- Bìa hồ sơ

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc

3. Gói dịch vụ:

- Gói 1: Giấy phép kinh doanh = 700.000 đ

Đã bao gồm : Lệ phí đóng nhà nước

Chưa bao gồm : Xuất hoá đơn VAT

4. Thủ tục sau khi có GPKD :

Nộp thông báo lên cơ quan thuế trong vòng 07 ngày kể từ ngày có Giấy phép. Thông báo này doanh nghiệp tự làm. Nếu khách hàng nhờ Chồi Xanh làm giùm thì phí dịch vụ như sau:

- Các quận nội thành (1,3,4,5,6,7,8,10,11,Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp) : 200.000 đ

- Các quận ngoại thành (2,9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Bình và các Huyện trừ Củ Chi) : 500.000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

TOP