Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty tnhh 1 thành viên là thành lập doanh nghiệp do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty tnhh 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thành lập công ty tnhh 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ. Đối với công ty tnhh 1 thành viên là tổ chức là doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm bằng các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty bằng số vốn điều lệ.

1. Thành phần hồ sơ :
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

- Điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

- Mục lục hồ sơ

- Bìa hồ sơ

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Số lượng hồ sơ : 01 bộ
2. Thời hạn hồ sơ : 3-5 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

3. Gói dịch vụ:

Xem báo giá tại đây: Báo Giá

4. Các dịch vụ đi kèm ngoài gói dịch vụ:

- Đặt in hoá đơn

- Dịch vụ kế toán

- Đăng ký mua thiết bị token để khai thuế qua mạng

- Đăng ký lao động và BHXH

Hỗ trợ trực tuyến

TOP