Thành lập doanh nghiệp tư nhân

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể thuế người khác làm giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp tư nhân vẫn có Mã số thuế, con dấu tròn doanh nghiệp và vẫn được quyền in và phát hành các loại hóa đơn, thực hiện các chế độ kế toán hiện hành theo luật doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không có điều lệ công ty

1. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp tư nhân : Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định;

- Mục lục hồ sơ

- Bìa hồ sơ

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Số lượng hồ sơ : 01 bộ

2. Thời hạn giải quyết : 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

3. Gói dịch vụ:

- Gói Cơ Bản: Giấy phép + con dấu = 1.200.000 đ

- Gói A: Giấy phép + con dấu + bố cáo + Khai thuế ban đầu = 2.000.000 đ

- Gói B: Giấy phép + con dấu + bố cáo + Khai thuế ban đầu + Bảng hiệu công ty bằng mica (40 cm * 30cm) + Con dấu vuông = 2.500.000 đ

Đã bao gồm : Lệ phí nhà nước

Chưa bao gồm :

- Thuế môn bài

- Phí đăng ký token để gửi báo cáo thuế qua mạng

- Đứng tên kế toán cho doanh nghiệp khi khai thuế ban đầu
4. Các dịch vụ khác ngoài gói dịch vụ:

- Đặt in hoá đơn

- Dịch vụ kế toán

- Đăng ký mua thiết bị token để khai thuế qua mạng

- Đăng ký lao động và BHX

Hỗ trợ trực tuyến

TOP