Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ chuyển thuế tại chi cục thuế cũ sang chi cục thuế mới. Để thủ tục chuyển thuế được nhanh nhất thì doanh nghiệp phải đóng đầy đủ tiền thuế, nộp đầy đủ các tờ khai thuế.

Thay đổi địa chỉ trụ sở trong Tp.HCM Cty TNHH 1TV

Trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ chuyển thuế tại chi cục thuế cũ sang chi cục thuế mới. Để thủ tục chuyển thuế được nhanh nhất thì doanh nghiệp phải đóng đầy đủ tiền thuế, nộp đầy đủ các tờ khai thuế.

1. Thành phần hồ sơ :
- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính
- Quyết định thay đổi địa chỉ
- Bản gốc giấy phép kinh doanh
- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
- Mục lục hồ sơ
- Bìa hồ sơ
- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
- Số lượng hồ sơ : 01 bộ
2. Thời hạn giải quyết : 3 - 5 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ
3. Phí dịch vụ :
Xem báo giá tại đây : Báo giá

4. Thủ tục sau khi có GPKD:
a/ Trường hợp khác quận ( Nộp thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở trong vòng 07 ngày và khai thuế ban đầu lên cơ quan thuế kể từ ngày nhận được giấy phép)

b/ Trường hợp cùng quận : Nộp thông báo lên cơ quan thuế trong vòng 07 ngày kể từ ngày thay đổi bất kỳ thông tin gì trên Giấy phép kinh doanh (bắt buộc) . Thông báo này doanh nghiệp tự làm.

Thay đổi địa chỉ trụ sở từ Ngoài tỉnh về Tp.HCM Cty TNHH 1TV

Theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh Nghiệp, khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thay đổi. Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty được quy định tại Điều 35 Nghị Định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như sau : " Trước khi thay đổi địa chỉ chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa chỉ theo quy định của pháp luật về thuế.
1. Thành phần hồ sơ:
- Thông báo thay đổi địa chỉ
- Điều lệ sửa đổi của công ty
- Quyết định
- Bản gốc giấy phép kinh doanh
- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
- Mục lục hồ sơ
- Bìa hồ sơ
- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
- Số lượng hồ sơ : 01 bộ
2. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ (Trường hợp này do chuyển tỉnh nên MST sẽ về muộn nên thời gian có giấy phép có thể sẽ lâu hơn)
3. Phí dịch vụ:
Xem báo giá tại đây : Báo giá

4. Thủ tục sau khi có GPKD :
Thủ tục chuyển tỉnh bên Thuế + trả con dấu cũ (khách hàng tự làm)

Hỗ trợ trực tuyến

TOP