KẾ TOÁN THUẾ

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 519 | Cật nhập lần cuối: 2/17/2022 10:19:09 AM | RSS

BẠN LÀ DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP ?

BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THUẾ VỚI CƠ QUAN THUẾ ?

BẠN ĐÃ CÓ KẾ TOÁN BÁO CÁO THUẾ ?

BẠN ĐÃ ĐÃ LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN ?

BẠN ĐÃ LÀM QUYẾT TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM ?

HÃY ĐỂ CHỒI XANH HỖ TRỢ VÀ GIẢI QUYẾT CHO BẠN NHỮNG VẤN ĐỀ PHỨC TẠP

VỚI CHI PHÍ BÁO CÁO THUẾ TIẾT KIỆM

CHỈ TỪ 300.000 đ/ tháng

DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHỒI XANH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

1/ Kê khai thuế toàn bộ cho Doanh Nghiệp:

 • Khai thuế môn bài hàng năm
 • Lập các báo cáo thuế gửi cho Cơ quan thuế hàng Tháng/ Quý : Thuế GTGT, TNDN, TNCN , Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Lập báo cáo quyết toán thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân năm.
 • Thông báo số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh

2/ Lập sổ sách kế toán cho Doanh Nghiệp:

 • Kiểm tra các chứng từ hóa đơn đầu vào, đầu ra phù hợp với quy định pháp luật.
 • Phân loại, sắp xếp , đóng sổ chứng từ kế toán
 • Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.
 • Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.

3/ Lập báo cáo tài chính cuối năm cho Doanh Nghiệp:

Cân đối lãi – lỗ; Lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
 • Quyết toán thuế TNDN
 • Quyết toán thuế TNCN

4/ Tư vấn các vấn đề kế toán , thuế :

 • Tư vấn về các vấn đề kế toán, thuế và hóa đơn
 • Tư vấn về Lao động, BHXH, BHYT…

5/ Thay mặt , đại diện Doanh nghiệp làm việc với các cơ quan hành chính như Thuế, Bảo Hiểm…

CHỒI XANH trân trọng gửi đến quý khách hàng Bảng Báo Giá Dịch Vụ Kế Toán Thuế - Quyết Toán Thuế với mong muốn Quý khách hàng có thêm sự lựa chọn :

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN – THUẾ TRỌN GÓI

STT

Loại hình doanh nghiệp

Lượng hóa đơn

phát sinh / tháng

Phí dịch vụ/ tháng

1

NHÓM NGÀNH

TƯ VẤN –DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI

KHÔNG PHÁT SINH

300.000 đ

Từ 01 - 05 hóa đơn

500.000 đ

Từ 06 - 10 hóa đơn

700.000 đ

Từ 11 - 20 hóa đơn

1.100.000 đ

Từ 21 - 30 hóa đơn

1.500.000 đ

Từ 31 - 50 hóa đơn

2.000.000 đ

Từ 51 - 70 hóa đơn

2.500.000 đ

Từ 71 – 100 hóa đơn

3.500.000 đ

Trên 200 hóa đơn

Khảo Sát

2

NHÓM NGÀNH

SẢN XUẤT CÓ TÍNH GIÁ THÀNH

KHÔNG PHÁT SINH

300.000 đ

Từ 01 - 10 hóa đơn

1.500.000 đ

Từ 11 - 20 hóa đơn

2.000.000 đ

Từ 21 - 30 hóa đơn

2.500.000 đ

Từ 31 - 50 hóa đơn

3.000.000 đ

Từ 51 - 70 hóa đơn

3.500.000 đ

Từ 71 - 100 hóa đơn

4.000.000 đ

Từ 101 – 150 hóa đơn

4.500.000 đ

Từ 151 – 200 hóa đơn

5.000.000 đ

Trên 200 hóa đơn

Khảo Sát

3

NHÓM NGÀNH

XÂY DỰNG – GIA CÔNG – NHÀ HÀNG – LẮP ĐẶT – VĂN PHÒNG PHẨM

Từ 01 -> 15 hóa đơn hoặc 1 hơp đồng

1,200,000

Từ 15 -> 30 hóa đơn hoặc 2 hơp đồng

1,500,000

Từ 30 -> 70 hóa đơn hoặc < 5 hơp đồng

1,900,000

Từ 70-> 90 hóa đơn hoặc < 7 hơp đồng

2,200,000

Trên 100 hóa đơn

Khảo sát

BÁO GIÁ DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ

Đơn vị tính: giá dịch vụ/ tháng

STT

Loại hình doanh nghiệp

Lượng hóa đơn

phát sinh / tháng

Phí dịch vụ

1

NHÓM NGÀNH

TƯ VẤN –DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI

Từ 01 hóa đơn -> 15 hóa đơn

500000

Từ 15 hóa đơn -> 30 hóa đơn

800000

Từ 30 hóa đơn -> 70 hóa đơn

1000000

Từ 70 hóa đơn -> 90 hóa đơn

1200000

Trên 100 hóa đơn

Khảo sát

2

NHÓM NGÀNH

SẢN XUẤT CÓ TÍNH GIÁ THÀNH

Từ 01 hóa đơn -> 15 hóa đơn

700,000

Từ 15 hóa đơn -> 30 hóa đơn

1,000,000

Từ 30 hóa đơn -> 70 hóa đơn

1,200,000

Từ 70 hóa đơn -> 90 hóa đơn

1,500,000

Trên 100 hóa đơn

Khảo sát

3

NHÓM NGÀNH

XÂY DỰNG – GIA CÔNG – NHÀ HÀNG – LẮP ĐẶT – VĂN PHÒNG PHẨM

Từ 01 -> 15 hóa đơn hoặc 1 hơp đồng

840,000

Từ 15 -> 30 hóa đơn hoặc 2 hơp đồng

1,050,000

Từ 30 -> 70 hóa đơn hoặc < 5 hơp đồng

1,330,000

Từ 70-> 90 hóa đơn hoặc < 7 hơp đồng

1,540,000

Trên 100 hóa đơn

Khảo sát

Xem bình luận

Sắp xếp

Hỗ trợ trực tuyến

TOP