Có được thành lập Trung tâm ngoại ngữ trực thuộc Công ty Giáo dục ?

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 288 | Cật nhập lần cuối: 3/15/2022 9:47:23 AM | RSS

Căn cứ vào Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 bạn hoàn toàn có quyền thành lập công ty theo các loại hình mà pháp luật quy định. Tuy nhiên, theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm Luật đầu tư 2014 thì giáo dục, đào tạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, công ty của bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực này phải đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định.

Hiện nay, vẫn chưa có văn bản nào quy định về việc có được phép mở Trung tâm Ngoại ngữ trực thuộc Công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục theo thủ tục nhưng về nguyên tắc thì cá nhân hoặc tổ chức đều có quyền thành lập trung tâm hoạt động theo lĩnh vực chuyên môn và được sự cấp phép của cơ quan quản lý chức năng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý chỉ được phép mở Trung tâm Ngoại ngữ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Thứ hai, xin giải đáp thắc mắc bạn có thể thuê người có đủ điều kiện theo quy định đứng đầu Trung tâm Ngoại ngữ được không?

Khoản 2, Điều 185 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:

“Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”.

Như vậy, theo quy định này, việc thuê một người khác làm Giám đốc và đứng đầu Trung tâm là công việc nội bộ của Trung tâm. Do đó, việc thuê ai làm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ phụ thuộc vào hợp đồng giữa Trung tâm và người được Trung tâm thuê. Tuy nhiên, người được thuê phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 23 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT. Cụ thể như sau:

- Giám đốc Trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 03 năm và được cấp ra quyết định thành lập Trung tâm bổ nhiệm (đối với Trung tâm Ngoại ngữ công lập) hoặc công nhận (đối với Trung tâm Ngoại ngữ tư thục).

- Đối với Trung tâm Ngoại ngữ tư thục, tuổi của Giám đốc Trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

Xem bình luận

Sắp xếp

Hỗ trợ trực tuyến

TOP